Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Publikációk

Cikkek:

 1. Könyvgyűjtemények Szlovákiában, Könyvtári Figyelő, 50(2). 2004.  pp. 413-421.
 2. Az XML filológiai alkalmazása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53(4). 2006. pp. 168-171.
 3. Középkori szláv kéziratok elektronikus feldolgozása a Bolgár Tudományos Akadémián: a “Repertorium” projekt, Könyvtári Figyelő, 52(4). 2006. pp. 557-562.
 4. Drótos L., Vranyecz T., D. Sz.: Adattármustra. Többnyelvű szótárak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54(4). 2007. pp. 165-178.
 5. A cirill betűs adatok gépi transzliterálásának problémái, Könyvtári Figyelő, 53(3). 2007. pp. 523-533.
 6. Szemináriumi dolgozat helyett Wikipedia-szócikk: Wikipedia-fejlesztés felsőoktatási intézményi keretek között, Könyvtári Figyelő, 55(2). 2009. pp. 227-234.
 7. 150 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Könyvtári Figyelő, 55(4). 2009. pp. 705-709.
 8. Retrospektív konverzió nagyüzemi módon: az ADAM-projekt, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(2). 2010. pp. 52-58.
 9. Webarchiválási politikák, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20(10). 2011. pp. 14-20.
 10. Az Országos Széchényi Könyvtár müncheni anyagának rekatalogizálása, Könyvtári Figyelő, 57(4). 2011. pp. 721-732.
 11. Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól, Könyvtári Figyelő, 58(2). 2012. pp. 336-342.
 12. Digitális tartalmak hosszú távú megőrzéséről a Rosetta rendszerben, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(5). 2012. pp. 192-200.
 13. Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(10). 2012. pp. 407-448.
 14. Kötelező letét vagy “köteles harács”? – gondolatok a kötelespéldány-szolgáltatás céljairól, Könyvtári Figyelő, 58(4). 2012. pp. 753-756.
 15. Kto bude budovať naše katalógy? MARC a ONIX: starý koncept a nová perspektíva, ITlib, 16(1). 2013. pp. 37-39.
 16. Hogyan építsünk nemzeti névteret? egy működő példa: a cseh Nemzeti Besorolási Adatbázis, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22(7). 2013. pp. 22-29.
 17. „A digitális felvilágosodás felé”: az ARROW program és az OSZK – digitalizálás, szerzői jog, innovatív megoldások, Könyvtári Figyelő, 59(3). 2013. pp. 465-484.
 18. ELDORADO, végállomás: az országos könyvtári szolgáltatások megújuló rendszere, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61(2). 2014. pp. 43-50.
 19. Az ELDORADO és a jövő nemzeti könyvtára – az országos könyvtári szolgáltatások megújuló rendszere felé, NETWORKSHOP 2014 (CD-ROM)
 20. A jövő nemzeti könyvtára, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 23(10). 2014. pp. 3-15.
 21. Who will build the library catalogues? MARC and ONIX: an old concept and a new perspective, Forum Bibliotek Medycznych, 7(14). 2014. pp. 44-49.
 22. Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(6). 2015. pp. 207-213.
 23. Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy ami az IKR-ek után következik, Könyvtári Figyelő, 61(3). 2015. pp. 359-371.
 24. Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap, könyvtáron kívül és belül, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24(11). 2015. pp. 3-14.
 25. A jogvédett művek közös jogkezelésének, digitalizálásának és legális szolgáltatásának aktuális kérdései, Könyvtári Figyelő, 61(4). 2015. pp. 482-488.
 26. A hosszú távú megőrzés szabványos útja (és a Rosetta rendszer példája), Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(1). 2016. pp. 27-37.
 27. Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság megalakulása, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 30-33.
 28. Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 77-85.
 29. Improving direct and indirect impacts of libraries on culture and society = Zvyšování přímého a nepřímého dopadu knihoven na kulturu a společnost, Libraries V4 in the decoy of digital age, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, 2016. pp. 77-94.
 30. Ismét az ETO hasznáról – az új elektronikus kiadás előkészületeinek fényében, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(4). 2016. pp. 3-8.
 31. Az Európai Unió Bírósága előtt a könyvtárügy jövője? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(9). 2016. pp. 3-8.
 32. Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről), Könyvtári Figyelő, 62(3). 2016. pp. 391-396.
 33. A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(9). 2016. pp. 344-352.
 34. A szerzői jog helye a nemzetközi könyvtárügyben és a lengyel szerzői jogi reform példája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(12). 2016. pp. 9-19.
 35. A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira, Könyvtári Figyelő, 62(4). 2016. pp. 523-535.
 36. Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2). 2017. pp. 10-16.
 37. A könyvtáros mint rendszergondolkodó, avagy unalmas-e a szabványosítás, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(3). 2017. pp. 16-19.
 38. RDA-kitekintés: példák az anglo-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire, Könyvtári Figyelő, 63(1). 2017. pp. 85-89.
 39. Bemutatkozik az ISNI, a nemzetközi szabványos névazonosító, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(4). 2017. pp. 199-207.
 40. Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(5). 2017. pp. 9-17.
 41. Röviden az RDA-ról, Könyvtári Figyelő, 63(2). 2017. pp. 211-217.
 42. A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(10). 2017. pp. 7-15.
 43. Oszd meg, és ne uralkodj! Beszámoló az OCLC EMEA regionális konferenciájáról, Könyvtári Figyelő, 63(3). 2017. pp. 362-367.
 44. Descriptive metadata for long-term preservation and the bibliographic management of digital surrogates, CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, 2017. pp. 96-107.
 45. A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. pp. 3-11.
 46. Miért szomorú a jogtisztázás polipja? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. pp. 20-23.
 47. Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról, Könyvtári Figyelő, 63(4). 2017. pp. 589-590.
 48. The „Transition bibliographique” program: the French recipe for adopting RDA, Knižničná a informačná veda = Library and information science, 27. vol. 2017. pp. 151-161.
 49. Information seeking and/or identity seeking: libraries as sources of cultural identity, Library Management, 39(1/2). 2018. pp.12-20.
 50. „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 1. rész: Bevezetés az IFLA LRM-be, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65(3). 2018. pp. 141-152.
 51. „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 2. rész: A 3R projekt, avagy az RDA megújulása, Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 65(4). 2018. pp. 228-237.
 52. Digitális szurrogátumok RDA-alapú feldolgozása költséghatékonyan – az edinburghi módszer, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(2). 2018. pp. 3-10.
 53. A könyvtári szabványosítás egyes nemzetközi és hazai fejleményeiről, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(5). 2018. pp. 3-4.
 54. Bevezető Tóvári Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez, Könyvtári Figyelő, 64(3). 2018. pp. 363.
 55. Kulturális identitás a könyvtárakban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(8). 2018. pp. 3-6.
 56. Adat- és tudásmenedzsment a posztigazság korában. Mozaikok az INFINT Information Interactions 2018 nemzetközi konferenciáról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(11). 2018. pp. 39-43. (Koltay Tiborral és Németh Mártonnal közösen)
 57. Dudás Anikó “Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé, Könyvtári Figyelő, 64(4). 2018. pp. 564.
 58. Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 28(4). 2019. pp. 30-34.
 59. (Jó) hírek a szabványosítás háza tájáról, Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. pp. 254-255.
 60. A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé, Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. pp. 255.
 61. Az RDA és a BIBFRAME hazai implementálása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(9). 2019. pp. 534-539. (Mohay Anikóval és Hubay Miklóssal közösen)
 62. Supporting cultural identity and common historical narratives via digital library tools – a humble proposal, Knižničná a informačná veda = Library and information science, 28. vol. 2019. pp. 129-135.
 63. Zsuzsáról, rólunk és kicsit a Books In Printről. In: Votisky Zsuzsa és a Typotex Kiadó első harminc éve, Budapest : Typotex, 2019
 64. Let the sunshine in, and let the data out! A revolution of library standards, copyright (and access policies?), Knižnica, 21(1). 2020. pp. 22-27.
 65. Mit jelent RDA-kompatibilisnek lenni? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 67(10). 2020. pp. 526-537.
 66. Zsolt: Bánhegyi Zsolt (1949–2021) emlékére, Könyvtári Figyelő, 67(1). 2021. pp. 76-77.
 67. EODOPEN: nemzetközi projekt a jogtisztázás támogatására, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 68(5). 2021. pp. 295–303. (Radó Ritával közösen)
 68. Részletesen a nomen entitásról, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 68(10). 2021. pp. 604–619.
 69. Segédlet a szerzői jogi státuszok MARC-alapú rögzítéséhez, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 30(6). 2021. pp. 3-9.
 70. Designing a Rights Clearance Documentation Tool (RCDT) in the framework of EODOPEN project, Knižnica, 21(1). 2021. pp. 6-13. (Radó Ritával közösen)
 71. One rights clearance documentation tool to all, ITlib, 2021(3-4). pp. 43-47. (Radó Ritával közösen)

Recenziók:

 1. Kalauz a történeti múltú szlovákiai könyvtárakhoz, Könyvtári Figyelő, 52(2). 2006. pp. 363-366.
 2. Korszerű könyvtár ódon falak közt, Könyvtári Figyelő, 53(3). 2007. 3. pp. 554-555.
 3. 1000 könnyűnehéz könyv, Könyvtári Figyelő, 54(1). 2008. pp. 115-117.

Referátumok:

 1. A kritikai kiadás és a digitális médium, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (E-tmt), 53(1). 2006. pp. 7-8.
 2. Aggregált gyűjtemények anatómiája: a Google Print Library Project példája, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53(11-12). 2006. pp. 539-546.
 3. Online eszközök: blogok és wikik, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54(7). 2007. pp. 333-337.
 4. Maradhat-e semleges az internet? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 54(10). 2007. pp. 484-485.
 5. Orvostudományi digitális könyvtárak összehasonlító vizsgálata, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(4). 2008. pp. 191-194.
 6. OpenURL linkfeloldók összehasonlítása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(6). 2008. pp. 290-292.
 7. Melyik a “csúcskereső”? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(7). 2008.  pp. 341-345.
 8. A digitális könyvtár alapvető modellje és kulcsfogalmai, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(8). 2008.  pp. 393-396.
 9. Részvételi hálók: a könyvtár mint beszélgetés, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(9). 2008.  pp. 441-447.
 10. A digitális könyvtár és a szerzői jog, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(11-12). 2008.
 11. A könyvtári példányok kölcsönzésével kapcsolatos díjszabások polgári jogi vonatkozásai, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55(11-12). 2008.
 12. Könyvtári portál – intézményi portál, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(1). 2009. pp. 46-48.
 13. Citizendium – szakszerű online enciklopédia meggyőző tartalom nélkül, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(1). 2009. pp. 51.
 14. Könyvtárak és múzeumok a “kilapított Földön”: virtuálissá válnak a közgyűjtemények? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(3). 2009. pp. 152-155.
 15. Az sms a könyvtári szolgáltatásban: ausztrál példa, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(4). 2009. pp. 199-200.
 16. Az állományértékelés új szempontjai: egy többdimenziós keretmodell, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(5). 2009. pp. 248-250.
 17. Egyetemi könyvtár új szerepben, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(6). 2009. pp. 289-291.
 18. Folyóiratok impaktfaktora: csökken az “impakt”?, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(7). 2009. pp. 329-330.
 19. Mi van a felszín alatt? – a konzorciális beszerzés előnyei az elektronikus folyóirat-használat tükrében, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(9). 2009. pp. 444-446.
 20. EOD: Elektronikus könyvek igény szerint – egy európai együttműködésen alapuló digitalizálási szolgáltatás, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(11-12). 2009. pp. 561-563.
 21. Érdemes-e jogi és orvostudományi műveket gyűjteni az általános gyűjtőkörű könyvtárakban? Mit mondanak a használati statisztikák? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(3). 2010. pp. 125-126.
 22. Elektronikus könyvek szerzeményezése Olaszországban,Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(9). 2010.
 23. Ingyenes online eszközök könyvtárosoknak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(9). 2010.
 24. Kontrollált és nem kontrollált szótárak összekapcsolásának lehetőségei (az LCSH és a Delicious példáján keresztül), Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(10). 2010.
 25. Hogyan hat az e-könyvolvasó az olvasói szokásokra? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(1). 2011.
 26. Mobil jövő az egyetemi könyvtáraknak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(3). 2011. pp. 121-124.
 27. Referenszszolgáltatás – referenszpult nélkül, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(5). 2011. pp. 225-227.
 28. Áttörést jelenthet-e az e-könyv a könyvtári szolgáltatásban? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 313-315.
 29. E-könyvek használata egy amerikai egyetemi könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 315-317.
 30. ARROW: az Europeanaban tárolt jogi információk és árva művek nyilvántartása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(10). 2012. pp. 435-437.
 31. Még mindig arra a temetésre várnak… Az újgenerációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC), Könyvtári Figyelő, 64(3). 2018. pp. 426-430.

Fordítás:

 1. Rannut, M.: Több mint nyelvpolitika: a Szovjetunió Észtország ellenében. In: Szépe Gy., Derényi A. (szerk.): Nyelv, hatalom, egyenlőség. Bp.: Corvina, 1999. pp. 224-250.
 2. Menekült-rapszódia. Lengyelek Magyarországon, 1939-1945. (részletek) Bp.: Széphalom Könyvműhely, 2000.
 3. Nowak, A.: A humanista sebészet filozófiája, Nagyvilág, 52(9). 2007. pp. 720-728.
 4. Hrčková, A.: A könyvtári weboldalak optimalizálása: főbb alapelvek, sikeres projektek, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(8). 2018. pp. 18-25.

Interjú:

 1. Az európai integráció. Beszélgetés Szépe György professzorral, a Pécsi Tudományegyetem tanárával, A Hét, 2001(2), pp. 4.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: